Bizi Takip Edin

Okul Öncesi

2018-2019 Egitim Programımız

Eğitim Yılında Neler Öğreniyoruz?

Anaokulu eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği Okul Öncesi Eğitim Programında belirtilen esaslara göre, tüm dünyada okul öncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış, özgün bir programdır. Programımız, ulusal değerlerin yanında uluslararası bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlar. Kazanımlar, temaların tüm derslere ve etkinliklere taşınması ile sağlanır. Yapılan etkinlikler öğrenmenin farklı yolları ve bireysel farklılıklar göz önüne alınarak hazırlanır.Öğrencilerimiz soru sorarak, yaparak, eğlenerek, oyun oynayarak keşfederek öğrenirken bu süreçte etkin rol oynarlar. Programımız, öğrencilerimizin yaş düzeylerine uygun, edinmesi gereken akademik bilgilerin yanı sıra, çevreye saygıyı önemseyen, bireysel ilgileri doğrultusunda deneyimler yaşayabilmesini sağlayan tema içeriklerine sahiptir.

Okul Öncesi Branş Derslerimiz

Yabancı Diller (İngilizce & Almanca)

Yabancı Diller (İngilizce & Almanca)

Dünyada başka insanlar ve başka iletişim dillerinin olduğunu öğrenirken, İngilizce ve Almancada yoğunlaşarak dil ve iletişim becerilerimizi geliştiriyoruz. Okulumuzda iki yabancı dil uygulaması vardır.
Yabancı dil programımızda; yaratıcılık ve problem çözme, matematik, deneysel çalışmalar, muhakeme ve bilimsel düşünce, dikkat ve bellek, görsel, işitsel ve diğer duyusal alanlardaki algı, kavramsal gelişim, dil etkinlikleri, konuşma, dinleme, anlama, sosyal ve duygusal gelişim, el becerileri, el-göz koordinasyonu, yönergeye göre davranabilme, ince motor gelişimi, jimnastik, hareket, ritim, denge ve koordinasyon, dans, drama, müzik, resim, eğitici geziler alt başlıklarındaki eğitsel temel alanlar her iki dilde de birbirini destekler niteliktedir.

Drama Atölyesi

Drama Atölyesi

“İçimizdeki Beni ve Çevremizi Drama Atölyesinde keşfetiyoruz.

Drama bireyin duygu, düşünce ve hayal gücünü tiyatro teknikleri kullanarak ortaya koymasını sağlayan bir grup çalışmasıdır. Kişinin, davranış ve tutumlarının en belirgin görüldüğü ortam sosyal ortamıdır. Bu ortamda kişi, neyi nasıl, niçin ve ne şekilde ortaya koyduğunu, tepkilerini ve sebeplerini çok rahat gösterir. Bu açık ve net fotoğrafın ortaya çıkmasını sağlayan yöntem ise Yaratıcı Drama dır.

Oyunu, eğitim amaçlı ve kontrollü olarak uygulayarak, eğlence ve bilgilenmeyi aynı anda yaşatmayı hedefleyen drama dersleri sayesinde çocuklar kendilerini ve yapabileceklerini tanıma fırsatı bulurlar, farklı insanlarla uyum içinde yaşamayı öğrenirler. Çocuğun hayal dünyasında kurduğu ve rol yapma yeteneği ile desteklediği aktivitedir.
Yaşayarak kendi kendilerini keşfediyorlar. Biz sadece o zemini hazırlıyor, destekliyor, paylaşıyor ve onlara eşlik ediyoruz.

Halk Dansları / Modern Dans

Halk Dansları / Modern Dans

Dans etmek, çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Çocuğunuzun seçtiği dans türü ne olursa olsun, dans etmek çocuğun öz güvenini, duygusal gelişimini ve fiziksel gelişimini destekler. Önemli olan çocuğunuzun keyif aldığı dans tarzını ve ona uygun eğitmeni bulmaktır.

– Dans,Öğrenme ve Dikkat Becerilerini Geliştirir
-Dans,sosyal ilişkileri güçlendirir.
-Dans sağlıklı fiziksel gelişimi sağlar

Görsel Sanatlar Atölyesi

Görsel Sanatlar Atölyesi

Görsel Sanatlar dersi; bireyin yaratıcılığını, iş birliği duygusunu, resimle ilgili becerilerini geliştirmek, kendini ifade etmesini sağlamak ve estetik bakışını ortaya çıkarmak amaçlıdır. Bireylerin yaratıcı güçlerinin ortaya çıkarılması ve estetik eğitiminin uygulama alanı olması nedeniyle Görsel Sanatlar dersi büyük önem taşır.

Akıl Oyunları Atölyesi

Akıl Oyunları Atölyesi

Farklı düşünebilmeyi ve farklı çözümler üretebilmeyi sağlayan zihnin, mantığın, bilişsel kapasitenin ve akıl yürütmenin insan hayatı boyunca geliştirilebilir nitelikler olduğu bilinmektedir.
Yediiklim Okulları eğitim kurumları olarak bizler biliyoruz ki; erken yaşlarda bu gelişme daha kolay ve daha hızlı gerçekleşmektedir. Akıl oyunları atölyemizin kurulmasının ve ders olarak okutulmasının gerekçesi bu temel kabullere dayanmaktadır. Öğrencilerimiz akıl oyunları atölyemizdeki çeşitli oyunlar ve etkinliklerle zihinsel kapasitelerini ve becerilerini geliştirmektedirler

Satranç Atölyesi (Chess Workshop)

Satranç Atölyesi (Chess Workshop)

Okulumuzdaki satranç atölyesinde çocuklarımız; doğru ve hızlı düşünme, zamanı iyi kullanma, kurallara uyma, problem çözme, zorluklarla baş etme, tuzakları görme ve onlardan kurtulma yollarını öğrenir.

“Satranç tahtası insan zihninin jimnastik salonudur.” Pascal

Robotik Kodlama Atölyesi

Robotik Kodlama Atölyesi

Okul öncesi grubu çocuklarına özel hazırlanmış ‘’Eğlenirken Öğrenme ‘’ilkesine göre hazırlanan oyun destekli robotik kodlama eğitimi ile çocuklar sevimli robotlar tasarlayacak inşa edecek ve hareketlendireceklerdir.Kendi hayal ettikleri robot figürleri tasarlarken elektronık dünyasının dili kodlamayı yapmayı öğrenecekler .Değişik eğlenceli oyunlar la ve materyallerle yapılan çalışmalar sonucunda çocukların mühendislik algıları oluşacak ve gelişecektir . Çocukların zeka gelısıme destek olucak ve bu eğitim aynı zamanda onların yaratıcıklıklarına ve akademik başarasına katkı sağlayacaktır.

Orff Atölyesi

Orff Atölyesi

Ünlü Alman Besteci Carl Orff ve Dansçı Gunild Keetman tarafından müzik eğitimi temel alınarak geliştirilmiş olan Orff öğretim tekniği; müzik, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntemdir. Bu açıdan bakıldığında Orf yöntemi için sadece müzik eğitimi veren bir yapıdır demek eksik olacaktır.

Daha çok 2 ile 6 yaş grubu çocuklarda müzik öğretimi için kullanılan teknik, aslında bir ders değil oyun biçiminde öğretime dayanmaktadır. Orff yönteminde ilk kullanılan çalgılar standart olmayan yani çocukların keşfettikleri çalgılardır. İçi boş şişeler, tahta parçaları, kurumuş tomurcuklar vb gibi pek çok çalgı bunlara örnektir. Bu çalgılarda üretilen sesler zaman içerisinde başlangıcı ve sonu olan küçük formlardaki ezgilere dönüşür. Daha sonraki aşamalarda orff çalgıları ile bu ezgiler gruplama biçimi ile düzenli ve daha uzun soluklu ezgilere dönüşür. Orff tekniğinde temel konumda olan hareketin sesin ve formun araştırılması, biçimi önemli bir süreçtir. Burada hareket ve ses formun açıklanması için temel durumdadır. Genel itibari ile Orff tekniği, çocuğun müziği okuyup yazabilen bireyler yetiştirilmesini sağlar. Bunun yanı sıra etrafı ile uyumunu, birlikte iş yapma duygusunu, doğaçlama yeteneğini ve en önemlisi yaratıcılığını geliştiren bir tekniktir.

Anaokulumuzda Başlıca Sınıf Etkinliklerimiz

1

Sabah Jimnastiği ( Zumba )

3-6 yaş arası dönem, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi açısından en önemli dönemdir.

Okulumuzun bünyesinde sabah sporu olarak gerçekleştirdiğimiz jimnastik saatımizde  çocuklar ,öğretmenleri ve arkadaşlarıyla  zumba  ile güne hareketli bir adım atmış olurlar . Jimnastik saati amacı, çocuklarda erken yaştan itibaren esneklik, denge, kuvvet, kıvraklık, koordinasyon ve beden farkındalığını geliştirmektir.

2

Çember Zamanı

Okul öncesi eğitimi kurumlarında günün başlangıcında yer verilmesi gereken bir zaman aralığıdır. Çocukların birbirlerine ve gün içinde yapılacak diğer etkinliklere uyum sağlamalarına yardımcı olur. Bu süreçte çocukların birbirleriyle ve öğretmenleriyle yüz yüze etkileşimi sağlanır. Özellikle grup içinde utangaç olan veya kendini ifade etmekte zorlanan, kendini iyi hissetmeyen çocukların faydalanabileceği bir süreçtir.

Öğretmen ve çocuklar, sınıfın veya bahçenin uygun bir yerinde çember şeklinde otururlar. Bu süreç öğretmen ve çocukların birbirleriyle selamlaşmasıyla başlar. Sınıfa sonradan gelen çocuklar sürece dâhil edilir. Bunun yanı sıra çocukların o günlerde yaşantılarında olan değişiklikler de ele alınabilir (doğum günü, bir kardeşin doğması, büyükanne-büyükbaba yanında kalma, eve misafir gelmesi, aile bireylerinden birinin hastalanması, yerel veya toplumsal olaylar gibi).

3

Türkçe-Dil Etkinlikleri

Türkçe dil etkinliği derslerinde öncelikli olarak öğrencilerin dil gelişimleri ve bunun yanında bilişsel gelişimleri desteklenir.
İçinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama vb. etkinlikler yer alır.

Türkçe etkinlikleri çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlar ve sözcük dağarcıklarının geliştirilmesini destekler. Sözcük dağarcığı gelişen çocuğun, kelime tanımlama becerisi gelişir, dile hâkimiyeti artar.

4

Fonolojik Farkındalık

“Yaprak-toprak, muz-buz, yağmur-çamur,” gibi kelimeleri cümleler içinde kullanarak ve bu kelimelerle ilgili belirli bir sesi duyunca çocuklardan bir hareket yapmaları istenerek oyun oynatılır.
Amaç: Düzgün cümle yapısı oluşturmak, konuşamayan çocuklara bedensel tepkilerle katılım sağlamalarına imkân vermek ve kelime çıkarımları yaptırmaktır.

5

Hayallerde Ki Masallar

Masallar çocukların en iyi arkadaşlarıdır. Masallar çocukları eğlendirir, büyüler, yaşamda yollarını bulmalarına yardımcı olur ve onlara sıkmadan bir çok konuyu öğretir. Masallar en güzel hayal okuludur. Çocukça düşünme biçimlerini desteklerler, çünkü masalın mantığı çocukça düşünme biçimiyle örtüşür. Masallarda hayvanlar ve doğa konuşur. Çocuklar ve öğretmen hem hayvanlardan hem de doğadan çok şey öğrenirler. Masal anlatma saatleri hem öğretmenin hem de öğrencinin hayal dünyasının aktif olması gereken saatlerdir. Öğretmenle öğrencileri birlikte masal dünyasında bir yolculuğa çıkarlar ve hem masaldan hem de birbirlerinden çok şey öğrenirler.

6

Göster Anlat

Her hafta sınıftan seçilen bir öğrencinin sınıfa değişik bir obje getirmesi ve göster anlat torbasında arkadaşlarına hissettirerek tahmin ettirmesi sağlanır. Ardından yanlış veya doğru cevap gözetmeden tüm çocukların sırayla objeye dokunarak cevap vermesi beklenir. Ve objeyi getiren çocuk torbadan o objeyi çıkarıp arkadaşlarına objenin işlevini ve neler yapabileceğini anlatır.
Amaç: Tahmin etme, hissetme ve yeni bir obje öğrenme, topluluk önünde konuşma ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmek.

7

Minik Şefler İş Başında

Yediiklim Okullarında miniklerimiz için bambaşka bir hayat söz konusu… Akademik başarıları için hem miniklerimiz hem de eğitimcileri koştururken, her şey akademi değil diyoruz ve mutfak atölyemizde hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz…

8

Belirli Gün ve Haftalar

Özel gün ve kutlamalar eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kutlamalar kendi kültür ve geleneklerine bağlı, milli ve manevi değerleri koruyan ve sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

9

Eğlenceli Partiler

Okulumuzda bayramlar ve doğum günü gibi özel günlerin kutlamaları dışında; eğlence odaklı belırledıgımız partiler yapılarak ; pijama, tak-takıştır, gibi komik ve çılgın partilerle de eğlenceli vakitler geçiririz.

10

Haftanın Etkinlik Günleri

Öğrencilerimizin okula daha istekli ve keyifle gelmelerini sağlamak amacıyla haftanın bazı günlerinde çocukların evden getirecekleri ya da evde aileleriyle kaliteli zaman geçirerek hazırlayacakları etkinliklere yer verilir. Kitap Günü, Oyuncak Günü, Yumurtam Kırılmasın gibi etkinliklerle çocukların hem sorumluluk almasını, hem de paylaşmayı öğrenmelerini, okula keyifle gelmelerini amaçlarız.